Dyskusja:


Kosmos jest ciekawy jak widać, zobacz sam
Życie we wszechświecie zapewne istnieje. Nie wiem czy tak zaawansowane jak nasze, czy bardziej, czy może mniej. Na temat obcych mamy ukierunkowane wyobrażenie przez hollywood. Ogrom jakiego nie jesteśmy w stanie pojąć, czyli wszechświat nie może być jałowy w życie. Szkoda że kretyńskie filmy w 90% pokazują obcych jako najeźdźców i nastawionych do nas wrogo... ale cóż głupota, tandeta i kicz najlepiej się sprzedają a o to chodzi
Życie to cud jak widać we wszechświecie także. Hipoteza rzadkiej Ziemi głosi, że warunki potrzebne do powstania życia i jego ewolucji są bardzo rzadkie albo nawet unikalne dla Ziemi. Nawet jeśli warunki takie już wystąpią, nie jesteśmy w stanie oszacować, ile czasu może średnio zajmować powstanie życia – Ziemia z kilkuset milionami lat może pod tym względem być wyjątkowo szczęśliwym przypadkiem. Wreszcie sam fakt, że w ciągu kilku miliardów lat istnienia życia tylko jeden gatunek na Ziemi zbudował cywilizację, sugeruje, że wejście na ten poziom jest również niezwykle rzadkim zjawiskiem. Powstanie inteligencji może być wyłącznie ewolucyjnym przypadkiem, wynikającym z patologicznej selekcji płciowej.Osobną możliwością jest powszechność zjawisk, które niszczą każde złożone życie, zanim osiągnie ono wystarczająco zaawansowany poziom. Zdarzenia, takie jak zlodowacenia, uderzenia gigantycznych meteorytów, bliskie supernowe i rozbłyski gamma, mogą regularnie sterylizować regiony, gdzie się ono pojawia. Cywilizacje technologiczne mogą niezmiennie niszczyć same siebie przed lub niedługo po osiągnięciu poziomu komunikacji radiowej i lotów kosmicznych. Koncepcję tę obrazuje Zegar Zagłady, pokazujący w symboliczny sposób bliskość zagrożeń dla przetrwania ludzkości. Wśród głównych zagrożeń, jakie wymienia jest broń jądrowa, zmiana klimatu, broń biologiczna, oraz rozwijane technologie takie jak maszyny samoreplikujące i geoinżynieria. Założenie, że zaawansowane cywilizacje dążą do kontaktów, również może być nieprawidłowe. Powody, takie jak religijne tabu, ksenofobia albo zwykły brak zainteresowania, mogą sprawiać, że obcy nie nawiązują kontaktu, nawet jeśli są do niego zdolni. Szczególnym przypadkiem jest możliwość, że ludzkość jest pierwszą cywilizacją w naszej galaktyce. Większość naukowców odrzuca taką możliwość jako zbyt nieprawdopodobną i antropocentryczną, ale ponieważ jakaś cywilizacja musi być pierwsza, nie jest wykluczone, że my nią jesteśmy. Paradoks Fermiego – wyraźna sprzeczność pomiędzy wysokimi oszacowaniami prawdopodobieństwa istnienia pozaziemskich cywilizacji i brakiem jakichkolwiek obserwowalnych śladów ich istnienia.
Wiek Wszechświata i liczba zawartych w nim gwiazd sugerują, że życie pozaziemskie powinno być czymś powszechnym. Pierwsze zwrócenie na to uwagi przypisuje się fizykowi nobliście Enrico Fermiemu przez zadanie w 1950 roku pytania: „Gdzie Oni są? Fermi zapytał, dlaczego, jeśli w Drodze Mlecznej istnieje wiele zaawansowanych pozaziemskich cywilizacji, nie znaleźliśmy dotąd żadnych ich śladów w postaci sond, statków kosmicznych albo transmisji radiowych. Sam cytat „Gdzie Oni są?” jest prawdopodobnie apokryficzny, ale Fermiemu przypisuje się pierwsze sformułowanie tego problemu w sposób prosty i klarowny.
Do tej pory podjęto wiele prób rozwiązania tego paradoksu, przez znalezienie dowodów istnienia takich cywilizacji lub wyjaśnienie, dlaczego nie możemy takich dowodów znaleźć. Powiązane z nim pytania próbowano rozstrzygać na obszarze różnorakich dziedzin: astronomii, biologii, ekologii i filozofii. Obecnie prace w tym kierunku zalicza się do osobnej dziedziny: astrobiologii, poświęconej badaniu życia poza Ziemią.
na Europie jest więcej wody niż na ziemi ?? czym to zmierzyli
nie ma ani milionów ani miliardów planet podobnych do ziemi -- sami zobaczcie i przekonajcie sie jak m.in mass media robią z igły widły podając wielkie liczby, które mają pobudzać wyobraźnie i przytłaczać człowieka  --- ARTYKUŁ --> "uprzywilejowana planeta a kłamstwa ewolucyjne blogspot"
To oczywiste że jest wiele planet na których istnieje życie a pewnie na wielu również istoty inteligentniejsze od ludzi. Osoby nie wierzące w życie pozaziemskie są ignorantami i żyją dalej w średniowiecznych zabobonach
Podobało się to wam, jak nie zerknij tu

Dane:
Kosmos Tajemnice Wszechświata - W POSZUKIWANIU OBCYCH (Lektor PL) film dokumentalny - TYTUŁ
m s - CZAS
24 - OCENA
16167 - ZAINTERESOWANIE.
WASZA OCENA:

Oceńcie sami jak duży jest kosmos.