Dyskusja:


Kosmos jest ciekawy jak widać, zobacz sam
Do jaja
super vam je ova stvar!!!
Podobało się to wam, jak nie zerknij tu

Dane:
Stuttgart online - Planeta Mars - TYTUŁ
2m 20s - CZAS
11 - OCENA
846 - ZAINTERESOWANIE.
WASZA OCENA:

Oceńcie sami jak duży jest kosmos.