Dyskusja:


Kosmos jest ciekawy jak widać, zobacz sam
Tomasz Rożek, Kosmos
#bookcorner
Podobało się to wam, jak nie zerknij tu

Dane:
Tomasz Rożek, Kosmos - TYTUŁ
1m 2s - CZAS
20 - OCENA
857 - ZAINTERESOWANIE.
WASZA OCENA:

Oceńcie sami jak duży jest kosmos.